Angara, Kızılcahamam ilçesine bağlı Ankara-Çerkeş karayolu üzerinde sırtını "ÇEYİL" meşeliğine dayamış, sol tarafında heybetli "IŞIK DAĞI", sağ tarafında "BÜYÜK ASAR" dağı bulunan, suyu, kuzpınar, hambarkaya ve arduçtan gelen; asırlık "TEKNE ÇAMI" ile kökleri "GÖKTÜRK'LERE" dayanan, köyden ayrıldığında insanın içine bir burukluk ve ateş düşüren, o tadına doyulmaz özel mi özel "GÖVEL SUYU" (gövel suyu da ıraametli oldu ya neyse) olan bir "ANADOLU KÖYÜDÜR."
Köyümüzü; hiç görmeyen, bilmeyen, kimseyi tanımayan, bir köyünün olduğunun farkında olmayan, hemşerim varmı? akrabam varmı? hısım kavim kalmış mı? biz kimlerdeniz, kimlerle akrabayız gibi şeyleri bilmeyen hemşerilerimize tanıtalım. La. (Geçen bi cenazeye köye gittiydim adamın biri yanımdan geçiyoda selam vermiyo hırbo, ben onu tanıyom o da beni tanıyo ama tanımamazlıktan geliyo, çok canım sıkıldı aynı köylüyüz lan dingilbaş. Sonra ben selam verdim la gardaş naapıyon didim)
Vaaay benimde bir köyüm varmış köylüm varmış, akrabam neyim varmış ya la dedirtelim.
Uzaktan, yakından herkesi köye davet edelim.
Arefe günleri muhakkak gayret gösterip köye gelek, Bayram günleri de köye gelelim, akraba, komşu, hısım kavim ziyareti ile kabristan ziyareti yapıp dönelim.
olumu?..


17 Ocak 2011 Pazartesi

KÖY KONUŞMALARI


      OZAMATLARI
* Yaylada ilkbaharın en gözelini yaşaruduk.
 * Hava bazan açar bazan bulutlanudu.
 * Gövdeki bulutların saa sola gitmelerine hayretinen bakaruduk.
 * Bazen guvvetli yaamulları dökü döküverüdü Cenabı Allah.
 * Yamur yaancana evlere gaçaruduk.
 * Emme evlerin üsdüde akarıdı.
 * Millet daalardan gabuk, gürgen neyi toplarıdın.
 * Evlerin üsdüne .
 * Kiremüt yerine.
 * Emme gabukdan da akarıdın mubarek.
 * Taha sonraları naylun çıktı.
 * Evlerin üstüne yaamur yaamasın deyi naylun örtmeye başladıla.
  (Alıntı: çamlıdere inceöz köyü )

1 Aalat Ahlat
2 Aamet, Aameda Ahmet
3 Aanaşmak Anlaşmak
4 Aarı Tarafı (Anuum bi afat bi öösger geldi Hamamdan aarı.)
5 Aarı Ağrı
6 Aaşam Akşam
7 Abıca Amca
8 Abıca emmi Amca çocukları
9 Abıla Yenge
10 Acaplamak Kınamak
11 Acas-Acans Haber 
12 Acep- Acap Acaba
13 Adirese- Adires Adres
14 Afat Tufan, Yağmur
15 Afatlı Sinirli
16 Afur Hayvanların saman, ot, yem ve benzeri şeyleri yemeleri amacıyla tahta veya betondan yapılan oluk
17 Aganın - Ağasının Ağabeysinin
18 Ağartı Seher Vakti
19 Ağartmak Tertemiz yapmak
20 Ağdırmak, Aadumak Bir şeyin üstüne bir şey koymak. (halipreem gölüün üsdüne semeri aaduruvede oduna gideem)
21 Ağıl Koyun barınağı
22 Ağırlık Evlilik öncesi söz kesmek
23 Ağnanmak At veya eşeğin toprağa yatıp sırtını kaşıması
24 Ağrına gitmek Gücüne gitmek, dokanmak
25 Ağrını çekmek Yükünü çekmek
26 Ahacuk İşte
27 Ak Beyaz
28 Akdavar Keçi
29 Aktarmak Tarlayı ikincikere sürmek, harmanda sapları altüst yapmak
30 Al Hile
31 Al Kırmızı
32 Alacanlı Ölmeye yakın, can çekişen
33 Alagavuk Bir çeşit yenen ot
34 Alat semet Üstün körü
35 Aleysan Aliihsan
36 Algun - Algın Eski yeraltu su yolu.
37 Alını almak Birinin huyunu suyunu gizlisini öğrenmek
38 Alınşakı, arın şakı İki Kaş arası
39 Alma Elma
40 An- ang  İz, belirti işaret. (bizim tallanın an'ına yanaşma)
41 Anafur Rüşvet
42 Anater, anatar Anahtar
43 Anazut İkisi altta biri üste üç parmaklı ot veya benzeri şeyleri taşımaya yarayan alet  
44 Annac - Annaç Karşı
45 Anuum Hayret etmek
46 Apartuman Apartman
47 Apdaslık Abdest alınan yer
48 Apdılla Abdullah
49 Apdıraman Abdurrahman
50 Apıldama, Apalama Emekleme (böben apıldıyamadımı)
51 Apışmak Aksilik halinde, tedbirsiz olunca şaşırmak.
52 Apolyo- Apöllö Hoparlör
53 Apsut - Epsit Öküz arabasında tekerin topu ve çemberi arasındaki düz, sağlam çubuklar.
54 Aralamak Kavga edenleri ayırma
55 Aralamak Temizlemek ( zabahdan beri yıkıyyon taa aralıyamadım) 
56 Aralamak Kapı veya pencerenin açık kalması (gapının aralığından bi bak oğlan geliyomu) 
57 Ardı ardıvidim Çok çalıştım, Durmadan vurdum
58 Argın Yorgunluk hali. 
59 Arık Yaşlı ,yenmeyecek durumdaki hayvan eti.
60 Arın  Karşısı   - alın
61 Arınşakı Alın
62 Arıntaşı Ocaklığın (şömine) arkasındaki yassı taş
63 Ark Su yolu
64 Aroo- Anuum Çok fazla (anuum çok oldu yarısını al)
65 Arpalık Evin yanındaki verimli tarla
66 Aruk, Arık Zayıf
67 Asbut Kağnı tekerleği parçası
68 Ataş Ateş
69 Avara Boş gezen
70 Avkulama Azarlama
71 Avla Çit
72 Avla - Avlağı Bahçe çevresini ağaçla veya taşla çevirmek
73 Avsu Yılan sokması
74 Avsulama Azarlama
75 Avu  Zehir
76 Avul Evin zemin katındaki boşluk. Veya evin önü
77 Avurt Yüzün iki yanında bulunan yanaklar
78 Avurt Ağzın iç kısmı
79 Avuz Doğum yapan mısmıl hayvanın ilk sütü
80 Ayak yolu Wc
81 Ayakçak Ekinlerin tırpanla biçilirken etrafa dağılmalarını önlemek için ayaklara bağlanan çapraz ot demeti
82 Ayan Apaçık
83 Ayan Çam veya gürgen ağacının bir iki metreden kesilmiş hali
84 Ayan Ağa 
85 Baaa bahıyon mu sen baa Bana bak bana (genelde gadunnar söyler)
86 Baara bara Bağıra bağıra
87 Baarsuk Bağırsak
88 Badılcan Patlıcan
89 Bağır Göğüs
90 Bannak Parmak
91 Başı bağlı Evli 
92 Başlı Henüz bitmemiş,
93 Baynımak Gelişmek, ilerlemek
94 Bazlama Saçta pişen ekmek
95 Beğler - Beyler Erkek çocuk için söylenir,küçük bey
96 Beketmek - Bekitme Bir şeyi kapatma
97 Beleme Bebeği kundaklamama
98 Belleme Ayakkabı altına vurulan deri veya lastikten  yarım pençe
99 Belleme Küfür etmek
100 Bere Yara 
101 Bılantı Bulantı
102 Bıldır Geçen sene
103 Bıngıl bıngıl Boşluk - yımışak
104 Bıt Bıt Boş konuşan
105 Bızaa Buzağı
106 Bızalacı Hamile inek
107 Bi aş git- la aş git Hemen git
108 Bi sokum - Bi dıkım Bir parça
109 Bicik - Bicek İnek yavrusu (buzağı) çağırma. Ge bicek bicek!!
110 Biguruk - Bigıruk Az, Birazcık
111 Bihamla Bir hamlede, bir kerede
112 Bili bili bili, kiş kiş kişe Tavuklara söylenir (gel derken bili bili - kovalarkene kiş kiş kişe )
113 Bimafir Bir süre
114 Binit Binecek hayvan
115 Birelleş Birer birer.
116 Bişi Bir şey
117 Bişi Yağda kızartılan ekmek
118 Bişleğeç, Bişleeç Saçta pisen ekmegi çevirmeye yarayan araç.
119 Bişürme, bişirme, Bişüme Pişirme
120 Bitük - bitik Bitmiş
121 Biz Bir tahtaya çakılı ucu sivri çivi. Eskiden ayakkabı yamanırken delik açmaya yarardı.
122 Bizamat - Bizamatlar Bir zaman - Bir zamanlar
123 Bizamet Bir zahmet
124 Boğarsak İneğin kızgınlık anında tosunlar tarafından kovalanmas
125 Boğsu Kalın ve uzun ağaç
126 Bondi Bidon
127 Boyunduruk Öküz ve mandaların çift sürmek veya yük taşımak amacıyla kullanılması sırasında boyunlarına takılan ağaçtan yapılan alet 
128 Boz Güz sonu belirtisi. Sarımtırak insanlar içinde kullanılır.
129 Böbe Bebek
130 Böez Bu kez
131 Böğür Vücudun yanı
132 Bön bön Donuk donuk
133 Böör Yan
134 Bööre bööre Bağıra bağıra
135 Börtleen Böğürtlen
136 Börtmek, Börtdümek Islanmak, haşlamak, uzun süre suyun içerisinde kalması, mantar böddümesi
137 Bucak - Bıcak Ocağın yannı. Ocak başı 
138 Bunar (pınar) Çeşme , pınar
139 Bura Burası
140 Burgu Matkap
141 Burmak - burma Buruşturmak,bükmek.
142 Buydum Üşüdüm
143 Buymak - Üşümek
144 Bük - Bükmek İkiye katlama - kıvırma  veya hadım etme
145 Büküntü   Karın Ağrısı (Anaaa Gannıma bi büküntü geldi)
146 Bünelek, büğelek, böğelek Genellikle hayvanlara musallat olan yeşil renkli, arı büyüklüğünde at sineği
147 Bürlemek - Büllemek Örtmek
148 Büzmek Çuval ağzını bağlayacak şekilde daraltmak,birleştirmek.
149 Caaş Eşşek
150 Cam pili El feneri ampülü veya pil
151 Cambaz Hayvan Tüccarı
152 Cangıl cungul Bol sulu
153 Cara, Cuvara Sigara
154 Carcur Şarjör
155 Cebelleşme Uğraşma
156 Celep Tüccar
157 Celge, cerge gölgelik yer (lagafıyı celgiye sok ıçcak çalar)
158 Cember Kağnı tekerleğini etrafındaki demir.
159 Cember Yemeni
160 Cenderme Jandarma
161 Cepri Zorla
162 Cereme Ceza
163 Cerge - celge Güneş ve yağmurdan korunmak için yapılan çalı çırpı
164 Cıba cıba Sıpayı çağırma
165 Cıbıl Çıplak
166 Cıbır Fakir veya kel
167 Cıbır - cıs cıbır Çıplak, parasız
168 Cıdavu Kıskanç
169 Cıgırık, cıguruk Az az
170 Cılbır Hayvanların boynuna bağlanan kısa ip
171 Cılga Patika yol
172 Cılga İnce yol
173 Cılguyasuz, Cılgıyatsız Şımarık, yüzsüz
174 Cılk Bozulmuş yumurta
175 Cımbalama Turfan çalkaladuktan sonra tereyağının çıkması için soğuk su ile hafifçe turfanı eğip sallama sallama
176 Cıngımak Söz dinlememek
177 Cırnak veya Cınnak Bahar ayında çıkan yenilebilen ot.
178 Cızlama, cizleme Sıvı hale getirilen un kuyruk yağlı kızgın sacın üstüne ince şekilde dökülür.
179 Cızlavet - cizlevüt Lastik ayakkabı
180 Cimbel Kayalık yer, çakıllı yer (cimbeldepe)
181 Cimbil Cimbil (kip kip) Şaşkın şaşkın bakmak
182 Cimbil          Ağacın en yüksek yeri
183 Cimit Susam
184 Cincala Bir çeşit minik bahar mantarı (bostanlarda olur)
185 Cingan, cingana Çingene
186 Cirpiden, cirpdek, cirppidek Birden bire, aniden
187 Cizi Ekilecek tohum için çizgi oluşturmak
188 Comahat -camaat Cemaat
189 Coplum Kayalık uçurum 
190 Cuvap Cevap
191 Cümcük Cimcik hamuru (kelebek)
192 Cümcük - cimdik Çimdikleme
193 Cümcük  hamur Bir çeşit kıymasız mantı
194 Çabut Kumaş parçası
195 Çağ Öküz arabasının ot veya sap konulan yeri
196 Çağıltı Akansuyun akarken çıkardığı ses.
197 Çakıl Taşlarla örülmüş duvar
198 Çakıldak Koyun veya keçinin arkasındaki tüye yapışan necaseti
199 Çalma Yoğurt mayalama
200 Çalma Hırsızlık,
201 Çalma Suç atma ( ulan üstüme gara çalma) iftira 
202 Çalma Saz, davul zunna gibi bişeyi çalmak.
203 Çalpalamak Kirlenmiş bir kabın içine su konularak karıştırılması
204 Çaluk  Sakar
205 Çaluklamak Kişinin elleriyle bir şeyleri araması
206 Çampalama Karıştırma
207 Çampara Parmağa takılarak çalınan bir çeşit çalgı, zil
208 Çantı Duvar olarak kullanılan tomruk uçlarının kertilerek birbirine kenetlenmesi.
209 Çapaçul Dağınık
210 Çapaçul Yoğurtlu madımak yemeği
211 Çapak Gözün yoğurdu
212 Çapar Sarışın ve mavi gözlü kimse veya havuç kafalı
213 Çar Bayanların sırtına aldığı geniş örtü.
214 Çaşuran Bir çeşit dolması yapılan geniş yapraklı bitki (üzüm yaprağının bayağı büyüğü gibi dikenli gibi bir bitki)
215 Çeç Harman savrulduktan sonra geriye kalan tahıl yığını
216 Çekel Saban, pulluk gibi aletlere kullanım sırasında yapışan çamuru kazımaya yarayan metalden yapılımış araç
217 Çekelüz Sincap
218 Çeket Ceket
219 Çekişmek Kızmak
220 Çelme  Çelme takmak - köstek olmak
221 Çemkürmek Karşı gelmek
222 Çente Çanta
223 Çepel Karışık tahıl
224 Çepel Ürünün sapı,küspesi
225 Çepin Çapalama
226 Çepiş - Çepiç Geçi yavrusu
227 Çevre Mendil
228 Çeyil Taşlık, kumsal yer
229 Çığır Karda açılan davarın geçtiği yol
230 Çığır Yenilik
231 Çığsımış Nemlenmiş
232 Çıkı - çıkın Azık bohçası
233 Çıkla Sade, yavan (yımırtıyı çıkla yemeyin  ekmeenen yeng böbeler, gannınızı eyi doyurun))
234 Çıkmak - çıkarmak Boşanma ( dörpünün gızı gocadan çıkmış)
235 Çıllama -çılladı - cıllama Bağırma - çığlık atma
236 Çımışkı, çımışga İnce uzun dal parçası
237 Çırpı İnce ağaç dalları.
238 Çıtıl Küçük dal parçaları, Yakılan çalı çırpı.
239 Çiç çiç çibe Keçilere söylenir
240 Çikin Çirkin
241 Çikin Çirkin (çikin ali)
242 Çillenmek Küf
243 Çilte Birçeşit urgan (Semere yük sarmaya yarayan uzun çiftli urgan.)
244 Çinti Hanımların etek üzerine giydiği bol şalvar.
245 Çiten Ahırda buzağıların konulduğu  bölüm.
246 Çiti  Temiz
247 Çitilemek Ovmak
248 Çiy Pişmemiş
249 Çiy Eğitimsiz, ham, çabuk yorulan.
250 Çolak Tek kollu veya  elindeki yere devüren
251 Çon Kalça, but
252 Çontar Bir çeşit lakap
253 Çorak pazarı Kızılcahamam da et satılan yer
254 Çorak          Kurumuş toprak
255 Çotaaltı Bir tür ekmek
256 Çotakaltı Külde pişen bir çeşit ekmek
257 Çotuk Kalın ağaç kütüğü
258 Çotura, boduc, çötüre Ağaçten testi
259 Çöğmek Eğilmek
260 Çölmek Çömlek
261 Çöm Otur, eğil
262 Çömçe Ağaç kepçe
263 Çömçü Testi
264 Çömme Oturma
265 Çöne Kısa boylu
266 Çörten Pınarlarda oyulmuş ağaçtan yapılmış su akan boru. veya demir boru
267 Çövürme Çevirme
268 Çul Teliz çuval veya eski kumaş parçaları
269 Çükündür Şeker pancarı
270 Çüş,  deh, gekırıkırı, kıçı kıçı Eşeklere söylenir
271 Daban Sürülmüş bir tarlayı düzlemek amacıyla kalın tahtadan yapılan araç 
272 Dahra - tahra Satır
273 Dakanak Borç
274 Daklaşmak Kavga etmek için yapılan söz veya şakalaşmak
275 Dalabetmek Bir işi severek yapma
276 Dalamak Köpek ısırması - Isdırganın teması ile oluşan acı.
277 Dalamak Azar   ( Adam bizi köppek gibi daladı.)
278 Dandiri Şalvar
279 Daraba Ahırdaki hayvanları birbirlerinden ayıran tahta engel.
280 Davşan Tavşan
281 Dayak At, eşek, katır gibi yük hayvanlarının yüklenmesi sırasında dengeyi sağlamak için diğer denginin altına dayanan ağaç sırık
282 Dedeci Dilenci
283 Deh At, eşek, katır gibi hayvanları yürütmek için söylenen söz, ayak topuklarıyla ya da kırbaçla vurmak
284 Dek dur  Uslu dur (dek dur varıyon yanna)
285 Delipreem Deli İbrahim
286 Delisen olmuş, delisen gibi Deli gibi, bi tasası varmış gibi , bir şey saklar gibi
287 Delle Haa onnar mı delle delle ( evet onlar söyler söyler)
288 Delük Delik (bondi delüümüş şu bi yapuşduruve)
289 Delüklü Süzgeç
290 Delürmüş Delirmiş
291 Dembesti Deli mi ne?
292 Denebakla Kurufasille
293 Depelik Gümüşlü kadın başlığı. Fesin alnına konur üstüne yemeni çalınır.
294 Depetombaz Ters durma
295 Depme , Depük - Depmük Tekme
296 Desdire Testere
297 Deve boynu Dirsek
298 Devir - devür çövürmek Ölen birinin borç namazlarının  affı için yapılan bir işlem.
299 Devül Değil
300 Devür Devir    (Halıyı bi devürüvö) halıyı deviriver.
301 Deyhora İşaret etmek, göstermek
302 Dıkım Lokma
303 Dımla Damla, az, biraz, eccük, (bi dımla su vesene)
304 Dıngırdatmak Söz dinlememek
305 Dınnak Tırnak
306 Di gaylı, de gaylı Hadi
307 Dibek İçinde bulgur dövülen taş havan
308 Dibildeme Meşgale, uğraşmak, yaşadığını ifade etmek gibi  (needelim garıgoca dibildeyip duruyoruz.)
309 Diğdürmek Bebekleri ayaktan işemesi
310 Dimbildeme Kımıldamak, 
311 Dinelek Salak
312 Dingil  Ağacın en yüksek yeri
313 Dingildeme Bir canlı ya da, bir nesnenin düşecekmiş gibi değişik yönlere sallanması
314 Direcen Yıkılmaya yüz tutan çatı, duvar vb. şeylere ağaçla yapılan Destek, payanda
315 Diya diya, ihi  İşaret etmek (gurda gurda ta deyhorda, ihi la diya diya) 
316 Diyneme Dinleme
317 Diyren Demirden yapılan ikiden fazla parmağı olan ot  taşımaya yarayan alet  
318 Dize, diyaza Teyze
319 Dokumak Meyve toplama - halı kilim kumaş dokuma - birde kadınların hafif küfürleri (ağzına dokuduuumun bebesi ) 
320 Dolak Kaşkol, atkı
321 Dolapsak Gancıişşek arayan erkeeşşeen hareketleri
322 Domatisme Romatizma
323 Dombara Davul gibi
324 Dombili Şişman
325 Don Saman taşımak için kağnının etrafına gerilen tiftik  dokuma
326 Don yağı Hayvan iç yağını eriterek yapılan yağ.
327 Donuzluk yapmak Yaramazlık yapmak
328 Dooru Doğru - Şu yoldan ( deyho arşı talla dooru git dooru)
329 Doruklu Doldurup taşırma ( iki doruklu bi silme)
330 Dökülekalma emi Kızınca söylenir
331 Döküm dökmek İnsanlardan gelirleri oranında para toplanması.
332 Döl Koyun veya keçi yavruları 
333 Dölenmek Yeri rahat - rahat etmek
334 Dömbürdek Deli gibi, mal deyne gibi bişe şey
335 Dörpü Bir işe engellemek veya birinin önüne geçip takılmak gibi.
336 Dörpü Eğe
337 Dövecek Havanda ezilecek malzemeleri ezmeye yarayan ucu topuzlu araç. 
338 Döveç Ağaçtan havan
339 Duma Nezle
340 Dumaa tutma Nezle
341 Durana, duranim Durhamın
342 Düğürcük İnce bulgur.
343 Düneen Dün
344 Dürmek Bez türü şeyleri katlamak,düzeltlemek
345 Dürü Çeyiz
346 Düşümüşüvörsün Düşersin
347 Düzen Alet edevat, ev eşyaları
348 Ebe Babaanne-Anneanne
349 Eccük Azıcık
350 Edik, edük Bebe ayakkabısı
351 Edük Ayakkabı
352 Efildeme Hafif rüzgar
353 Eğirme Fengere ile yünü çevirerek ip haline getirmek.
354 Eğlenmek - zeklenme Dalga geçme
355 Ekenek Ekilen tarla
356 Ekmaamuru Kuruekmekten yapılan yoğurtlu yemek
357 Ekmekaşı Gevremiş ekmek üzerine sulu baharatlı terbiye dökülmesi
358 El, İl Yabancı
359 Elcek Tırpan kolunda tutmaya yarayan küçük tahta.
360 Ellik Eldiven
361 Ellik Eldiven
362 Eme yaramak Faydalı olmak
363 Emeği korutmak Yapılan işin zarar etmemesi.
364 Emenme Üşenme
365 Emük Sinsi gibi bir şey
366 Emüşük Süt kardeşler
367 Endüügün, İndügün, Öndüügü Dünden daha önceki gün
368 Enerem olsun bak Son kez söylüyorum
369 Entari - Enteri Kadınların giydiği uzun etekli giysi.
370 Enük Köpek yavrusu
371 Er Erken
372 Erecep, İrecep Recep
373 Eresül Resul
374 Erinmek Üşenmek,
375 Erkeç İri erkek keçi
376 Erük Erik
377 Esame -esamesüz Varlığım ile yokluğu önemsememe
378 Eseletin Gerçekten
379 Esger Asker
380 Essah Gerçek
381 Esvap, urba Elbise
382 Eşinme- eşin Baarma çaarma ( ne eşinip duruyonla)
383 Etvayi İtfaiye
384 Evecen Aceleci
385 Evermek Evlendirme
386 Evlek Küçük ölçekli tarla
387 Evsüetek Kadın, kız
388 Evsük Eksik
389 Evsüklü Kadın - kız
390 Eyecen Arpa, buğday ve buna benzer bitkilerin kılçığı. İlerler ama geri dönmez.
391 Eyevü Kaburga kemiği
392 Eyip Eyüp
393 Eyisi İyisi
394 Eylen Bekle
395 Eysıran Hamur kazımaya yarayan ağzı geniş ve inceltilmiş demir parçası
396 Eysi Yanan odun
397 Eyşi Ekşi
398 Eyşi Hamur Hamur mayalamak amacıyla saklanan mayalı hamur
399 Eyşili Ekşili ( bi çeşit yemek )
400 Eytiyaç İhtiyaç - Hacet
401 Eytiyaç Ormanda ağaç kesilmesi için verilen belge
402 Ezelde Biliyordum
403 Ezzare Ejderha
404 Fadime Fatma
405 Fehimetmek Anlama
406 Fengere Yün eğirmeye yarayan alet
407 Fer Derman ( la golumun ganadımın feri kesilivediya la)
408 Ferik Civcivlikten çıkmış yumurtlama çağına gelmiş tavuk
409 Fıldırdak Hareketsiz duramamak, sürekli hareket etmek, veya iki yüzlü
410 Fışkı Hayvan gübresi
411 Fışkı Avulun yanacak süprüntüsü
412 Fızlı fızlı, hıpızlı Hızlı hızlı
413 Filike Çeşme
414 Fingirdeme İçin içi sürekli gülme.
415 Fistan Kadınların giydiği boydan boya uzanan bütün giysi.
416 Fistan Elbise
417 Fişek Yayık içderisindeki yoğurt ve yağı ayırmak için kullanilan başı topuz bir araç
418 Fişekleme Kışkırtma
419 Fitirdemek- fitirdek Oturduğu yerde duramamak, hareketlilik
420 Fiyan Beddua (Fiyan'na ye emi)
421 Folluk Tavuğun yımırtlıyacağı yer.
422 Fren dud may veri yu du. Firen tutmuyordu.
423 Gaaş gaaş gidesice Bir çeşit Beddua
424 Gaaşalak -Ganşalak - Gıışalak Yenen bir mantar 
425 Gaaşdak Kesilen kavak ağacı gibi devrilmek. (Gaaş Gaaş gidesice)
426 Gaç Kaç
427 Gada- Gadanak kadar (cıkgadana bi ekmek ve oolumla gannım gıyıldı.)
428 Gadak Çivi
429 Gadanak Az az
430 Gahil Tasa, husa
431 Gahillenmek Üzülmek
432 Gak - kak Meyve kurusu
433 Gakırdak Kavrulan iç yağ.
434 Galan Artık
435 Galdurmak- galdumak Kaldırmak
436 Galet Kusur
437 Galet Kötü söz
438 Gallavi Kuvvetli
439 Gamit Zayıf, cılız
440 Ganeere Yalaka
441 Gap ge Getir
442 Gapcuk, gapçık Tohumların dış kabuğu
443 Gapış- Gapışma- Gapış gapış Hızlı - yarış etme - birşeyi yerken hızlı hareket ederek çabucak bitirme eylemi.
444 Gaplumbaa - tosbaa Kaplumbağa
445 Gara çalma İftira atmak
446 Gara Nasdik, Garalasdik Lastik ayakkabı
447 Garagavuk Baharda toplanıp yenen bir ot.
448 Garaltı Çatı altı 
449 Garaltın kalksın İlenç beddua
450 Garık - karık Bostanda sebze ekilen bölümler.
451 Garınyaa İşgembenin üsdündeki yağ
452 Garışagalmış Derin Uykuda veya hasta
453 Garışmış Karışmış
454 Garimce Karınca
455 Gartlak Tulum
456 Gaş  Semerin önüdeki çatal ağaç
457 Gaşlık, kaşlık Balkon
458 Gat Adet (bizim gıza iki gat yorgannan beş gat yatak vedim. Gibi)
459 Gater tek tek, veya sıra sıra 
460 Gatık Tulum peyniri
461 Gatlı Kat Kat
462 Gavi Sağlam ( ipi gavi dutla ) Üstüne gavigiy üşüdüsün
463 Gavil Anlaşmak
464 Gavil, gavletme Yaranın su toplaması
465 Gavlamak Deri suyulması veya ağaç gabuğu soyulması
466 Gavuç Yatağa işeyen
467 Gavuk Devamlı hasta gibi, iki büklüm gibi gezen, sümsük
468 Gavurga Buğdayın kavrulmuşu
469 Gavut Ahlatın öğütülmesi Un hali
470 Gavut Leblebi unu
471 Gavut kurutulmuş ahlat unu
472 Gayfe Kahve
473 Gayıt Yemek
474 Gayıt yapma  Yemek hazırlama
475 Gaykıla gaykıla Yayıla yayıla
476 Gaykılmak Yangelip yatmak
477 Gaykılmak Arkaya yaslanıp, rahat bir şekilde oturmak
478 Gaylın - gaylı Artık, bundan sonra
479 Gayma Para
480 Gayrak taşı Biley taşı
481 Gayz Gız
482 Gazel Kuru yaprak
483 Ge ge Gel 
484 Gebiiiiiili bilibili Tavuklar yemlenirken söylenir
485 Geçgeyin Çok geç, gece yarısı
486 Gege Samanlıkta ot yolmaya yarayan çengel biçiminde saplı araç
487 Gelip durudu. Geliyordu
488 Geliyon, Geliyorum
489 Gelümülüvörsen, gelüsen Gelirsen 
490 Gem Atı yönlendirmek için ağzına takılan demir araç
491 Geme Ön dişlerinde şekil bozukluğu olanlar için kullanılan bir deyim
492 Gemük Kemik
493 gemük Kemik
494 Geş geş İnekleri çağırmak. (ge gızım geş geş bahaaaaar)
495 Getü - Getürme Getir  - Getirme
496 Gevmek Çiğnemek
497 Gevük Ağızda çiğnenen lokma
498 Geyaali Geyik Ali
499 Geycek, üsbaş Üzerimize giyilen çamaşırların genel adı
500 Geydana Duvarın çeşitli aralıklarla dikine kullanılan ağaçlarla sıralanıp içine tuğla büyüklüğünde taş konulması
501 Gezelemek Sarsılmak
502 Gezik Sığır gütme sırası
503 Kız
504 Gıcık Kuzu yapmayan koyun.
505 Gıcık Sinir Bozan
506 Gıdı Kozalak
507 Gıdı Çene altı
508 Gıdı gıdı Gıdıklama
509 Gıdım Gıdım Az az
510 Gıez Kız
511 Gındap Sağlam keten iplik.
512 Gıptı - kıptı cimri
513 Gıremise Beşibiryerde de denilen gelin ve genç kızlara alınan ziynet eşyası, altın
514 Gırışa kalma Yorgunluk, uyku hali
515 Gırklık Koyunların yününü kesmeye yarayan makas biçimli alet. 
516 Gısım, Gısımlamak, Kısımlamak Avuçlamak
517 Gışmuntu Kuşburnu
518 Gıvanmak Sevinmek
519 Gıvırdım, kıvırdım Çeyizdeki malzemeler
520 Gıvrak gıvrak Hızlı hızlı
521 Gıygana Omlet
522 Gıymuk İğne gibi ince odun parçaları.
523 Gıyuk Aralık, ( gapı gıyuk galdı örtün ) veya delük
524 Gızansak Gunnacı ganere
525 Gızgarı Erkeklerin eşlerine hitap ederken söylerler
526 Gızgarı Veya kocaya gitme canı çeken gızların Annelerine hitapları (gızgarııııııı nediyoooooon) gibi
527 Gızılca Kızılcahamam
528 Gideeemin Gidelim
529 Gidimidiveme bakaam Habersiz gitme bakalım,
530 Gidişmek Kaşınmak
531 Gidiyon, varıyom Gidiyorum
532 Goca Yaşlı saygıdeğer kişi
533 Goca Yaşlı
534 Goca Evin irkaa
535 Gocacuk Semerdeki egri demir
536 Golan - kolan Semeri eşeğin beline tutturmak için bağlanan ip veya kuşak 
537 Gonak Kafadaki yapışmış kepek, tongra
538 Gonşu Komşu
539 Gopça Düğme
540 Gortlangoca Salyangoz
541 Gosgoslanmak Böbürlenmek, kendinde olmayan şeyleri varmış gibi göstererek övünmek
542 Gostak Gostak Zengin yürüyüşü, böbürlenme
543 Gov, kov Dedikodu
544 Govatlı, govvatlı- govetli Kuvvetli
545 Govuk Ağaçların çürük oyuk yerleri.   Hastalıklı
546 Goyultmaç Koyun sütünden yapılan bir yemek
547 Goyveme Bırakma ( La şu bebiyi dut goyveme)
548 Göce Yıkanmış,dibekte dövülmüş,kabuğu alınan buğday.
549 Göcen Davşan yavrusu
550 Göden Gömleğin ucu
551 Gök Yeşil
552 Gök Ham olgunlaşmamış meyve
553 Gök yeşil Yeşilgan (yeşil kertenkele)
554 Göken - köken Gökhan
555 Gölük Eşşek 
556 Gömbe Sıcak külde yapılan ekmek
557 Göve gelmek Hayvanların boğaya gelmesi, üreme isteği
558 Gövermiş Morarma, rengi dönmüş
559 Gövermiş Filizlenme ( Arpalar gövermiş)
560 Gövlez Yavru Köpek
561 Göynek Gömlek
562 Gözel şey Hata yapan kişiye kinayeli söylenir
563 Gözer Tahılların elenmesi amacıyla kullanılan iri gözlü araç
564 Gudurmak, guduruk Yaramazlık yapmak
565 Gulaatözü Kulak arkası
566 Gullep Kapı yada pencerelerin açılıp kapanmasına yarayan alet
567 Gumar Kumar
568 Gumuris, Gominis Kominist
569 Gundak Kedi yavrusu
570 Gunnacı Yavrulayacak kedi veya gölük
571 Gupey Av köpeği
572 Gurna, Gunna Pınarın çeşmesi
573 Guruluk Kuru hayvan gübresinin ve küçük yongaların toplanıldığı yer. Kışın hayvanların yatacağı yere serpilirdi.
574 Guruşun Kurşun
575 Guş nasdiği Sapan
576 Guymak Koymak.
577 Guytu - kuytu Gizli yer
578 Guyulmak Bir yerin ağrıması (dişim bi guyuldu duramadım)
579 Guz Fazla güneş almayan, özellikle kuzeyde kalan kısımlar
580 Güççük Küçük
581 Güdükleme Kısa deynek
582 Güldürtü Gürültü
583 Gülü Hindi
584 Gümbül Patates
585 Gümbüllü gıyma Patates ve bulgurdan yapılan yemek.
586 Güpdek - gürpüdek Hızlı, bir anda
587 Güveyi Damat
588 Güz Koymak Hasadı kaldırıp işlerini bitirmek
589 Haaha Öyle
590 Haber sal Haber gönder
591 Hacat  İhtiyaç
592 Hakgatten Hakikaten
593 Hakla Tahıl ölçmeye yarayan, bir ölçeği yedi veya dokuz kilogram Gelen, tahta veya metalden yapılan araç
594 Halipreem Halil İbrahim
595 Halkolmak Türemek
596 Hamaylı Muska
597 Hambar Anbar
598 Hamlama Çalışmaya alışık olmayanın yorulması.
599 Hapaz Avuç
600 Harabatı Sorumsuzca harcama yapmak, savurganlık
601 Hatıl Döşeme altlarına konulan kalın tahta
602 Havuz  Hafız         
603 Havuzakkı Hafız Hakkı
604 Hayat Evin arası
605 Hayrat Karşılığı Yaradandan beklenilen çeşme, cami, okul vb şeyler.
606 Heç olmasın Boşa gitmesin
607 Heçetmek Boşa gidermek
608 Heela Evet
609 Heğbe Heybe
610 Hela, Kenef,  WC ( Yüznumara, tufalet, apdaslık )
611 Heleşe Eğlence, Şamata
612 Helke Bakir ve alüminyumdan yapilmis su tasima kabi. 
613 Hereni Büyük tencere
614 Herif Adam
615 Herk Nadas, tarla sürme
616 Hest, Keys,  Koyunlara söylenir ( gıdı gıdı gıdı- o ya ya)
617 Heykirmek Ürpermek, irkilmek, aniden kasılmak
618 Hıl hışıl Çerçöp
619 Hınkırmak Sümkürmek
620 Hırkdak Aniden
621 Hırkkıdan Tıpatıp, ölçüsüne uygun
622 Hırtlaştırma Sıkı düğüm, sıkıştırma(gıyuk galmasın gapıyı hırtlaştu)
623 Hışıl Yere dökülen ağaç yaprakları, gazel
624 Hoda Bir çeşit ağaçla oynanan oyun
625 Hodul Kaba saba
626 Hokra Bükelek sineğinin hayvanın derisinin içindeki larvası
627 Hokurdamak Balgamlı öksürük
628 Homşulamak Hafifce sıkmak
629 Hongurdaklı Hastalıklı, sümüklü
630 Hor Hor  Bol bol
631 Hora Geçmek Memnuniyetini belirtmek
632 Hora geçti İyi oldu
633 Horanta Aile halkı
634 Horkut Korkunç
635 Hormut Bir çeşit yenen kök
636 Hot Kalça
637 Hoyrat İşine devamsız
638 Hozurdanma Ağzının içinden konuşmak
639 Hozurtu Kulağın içinden uğultu biçiminde sesler gelmesi
640 Hödük Aptal
641 Hörsembe Yakışmayan kıyafet
642 Höşür Höşür Sıcak, Kaynar
643 Humayın Beyaz 2.sınıf pamuk bez
644 Humaylı Bir çekit kumaş
645 Husa Tasa, gahil
646 Husa Birşey için üzülmek 
647 Husa Evhamlanma
648 Iğıl ığıl Yumuşak
649 Ildır ışık Aydınlık
650 Imbıl ımbıl Ağır ağır
651 Iraamet Yağmur, rahmet
652 Irabıtalı Düzgün, dört dörtlük
653 Iramak Uzaklaşmak
654 Iras Rast gelme ( ısbaalara giderken kamala ırasladım)
655 Iravak Hamur tatlılarının koyu şerbeti.
656 Irgalama Sağa, sola sallanmak
657 Irıp Düzen
658 Irza Rıza
659 Isbaalar Sipahiler
660 Islı Islak bekleyen ürün yada su içindeki ürün
661 Ismarıç Ismarlama
662 İbik
663 İbük Yagup İbik Yakup
664 İcçak, iccak, ıccah Sıcak
665 İdare Lamba (Eski)
666 İğe Kaburga kemiği
667 İğecen Kuru ot başağı.
668 İhi İşte
669 İiine İğne
670 İlbade Bir çeşit bayan elbisesinin üst kısmı
671 İlehen Leğen
672 İlenç Beddua (yıldırımlara şeş gelesice)
673 İlik Düğme 
674 İlimun Limon
675 İlimun Leman
676 İliya, İleya Öyle ya, değil mi?
677 İlkin Önce
678 İnce dalaz İnce yapılı
679 İntaap İltihap
680 İpreem İbrahim
681 İpti - İpdin Önce
682 İreçel - ireçil Reçel
683 İredo Radyo
684 İreeme Rahime
685 İreşide Raşide
686 İrkilmek Ürkmek
687 İsmineendigil İsmail Efendigil
688 İşlik Gömlek
689 İşşiik Eşşek (İpreem gölüü bi sula ge) 
690 İtişmek Sürekli uğraşma
691 İttireseği Göz kenarında çıkan sivilce
692 İvgün - evgün Aceleci
693 İysiran, eysiran Hamur kazıyıcı
694 İzinneme, İzinname Resmi nikah
695 Kabalak Ormanda dere kenarında yetişen yenebilen bitki. Dolması yapılır.
696 Kadak-gadak Çivi
697 Kakırdak İç veya kuyruk yağının sızdırıldıktan sonra geriye kalan posası  
698 Kakuç Zobanın altını bi kakuçlayın
699 Kamal Kemal
700 Kanırmak - Kanırtmak Zorlama, Eğmek
701 Kanlıca Kavuniçi renkli yenen bir mantar cinsi
702 Kanmak Susuzluk anında içilen suya doymak
703 Kaşıklaa veya Gaşuklaa Tahtadan yapilmis duvarlara asilan kasik koyma isine yarayan araçtir
704 Katımuk Katılaşma
705 Kavil - gavil Söz
706 Kazımuk Sütün kaynadıktan sonra tencerenin dibindeki nefis tortu.
707 Kedilik Evin, ahır (dam) ile davar damı yanındaki boşluk
708 Kelem Lahana
709 Kelle Ekin başağı
710 Kelpetün Kerpeten
711 Kemre, kerme Hayvan gübresi
712 Kendürük Hamur tahtasının altına konana deri
713 Kendürük Tüyü alınmış deri (Eskiden üzerinde bulgur yaparlardı)
714 Keperük Kepeklenmiş
715 Kerç etmek Darılmak
716 Kerri, doha, gah Öküzlere söylenir
717 Keseden gitme Kısayol
718 Kesek Topak                  
719 Kesenden gitme Kısayol
720 Kesene Götürü usulü
721 Kesmük Düven sürülüp ekin alındıktan ve çalkalandıktan sonra kalanlar
722 Keş Topak haline gelmiş kurutulmuş peynir.
723 Kevgür Süzgeç
724 Keyli Böyle
725 Kıran Ölümcül hayvan hastalığı
726 Kırı gibi Eşşek gibi
727 Kırıdak Urbayı geyip hava atma
728 Kırkma, gırkma Traş etmek
729 Kimipti Kim önce
730 Kirellik Banyo
731 Kiremüt Kiremit
732 Kiren Kızılcık
733 Kirez Kiraz
734 Konak - gonak Yemek verme sırası
735 Kotarmak Yemeği tencereden boşalmak
736 Köfür köfür Sıcak havada esen serin rüzgar
737 Köm Gömme işi. (neceetdünü kömdünüzmü)
738 Kömüş - Camız  Manda 
739 Kömüşboku Siyah parlak cam tipli bir taş.
740 Kösdek Bir hayvanın otlaması için bir yere bağlanması
741 Kösmek Vurmak
742 Kösüle kal Büzülüp kal
743 Kösüre Kesici aletleri bilemek için kullanılan yuvarlak bileyi taşı.
744 Kösüre Kösele
745 Köy göçüren Ekinin içinde yetişen zararlı ot.
746 Köz Kızarmış kömür
747 Kuş nasdiği Sapan
748 Kuşene Küçük tencere
749 Kuzuluk Ocaklığın altı.
750 Külah Başlık, bere
751 Külçe Küçük bazlama
752 Küllük Hayvan Gübresinin atıldığı yer.
753 Külük Balyoz
754 Künge Ufalmış ve kurumuş hayvan dışkısı ve odun parçacıkları (ocakta yakılır)
755 Kürtün Karın rüzgarın etkisiyle biryeri doldurması
756 Kürük Kulağı kesilmiş.
757 Küskü Kalın sopa (kapı arkalarına dayamak için konulurdu)
758 Küştüre Tahtanın yüzünü düzelten alet
759 Küt Ayakları tutmayan
760 Küt Felçli
761 Küydelemek Fırlatmak (yokardan aşşa küydeler atarın şindi)
762 La oolum düşümüşüvon Çocuğa öğüt
763 Lımbırtdak  Yavaşdan - usulca
764 Macar Erkek manda
765 Madara etme İstenmeyen durum
766 Madırga Usta çekici
767 Mal deynee Salak
768 Malak Manda yavrusu
769 Malamak İneğin böğürtüsü
770 Mancar Yenilen bir bitki, kavurması iyi olur
771 Mane vemek Küçüseme gibi - beğenmemek
772 Mavu Mavi
773 Mayasur Basur
774 Mayha, mahi Panayır
775 Mayhoş Ekşi
776 Mayıs Hayvan gübresi - fışkısı
777 Mayışmak Gevşemek
778 Mazarat Yaramazlık yapmak
779 Meemet Mehmet
780 Meersimemek Önemsememek
781 Meh Al
782 Memişga  Pişmiş hamura tereyağ şeker dökülüp yinü
783 Menevre Yolunu bulmak, işini bilmek
784 Merdiman Merdiven
785 Merkep Eşşek
786 Meşakgat Zorluk , sıkıntı
787 Met Çelik çomak oyunu
788 Meymenet  Yüz şekli
789 Meymenetsüz Lüzumsuz,işe yaramaz
790 Mezellik Mezarlık
791 Mığhtar Muhtar
792 Mındar Besmele çekilmeden kesilen hayvan
793 Mısdava Mustafa
794 Mısga Muska
795 Mısmıl Mundar olmayan
796 Mızıklama - vızıklama Vaz geçme
797 Mintan, göynek, ilbade  Gömlek
798 Miti Ufak defek
799 Motur Traktör
800 Mucur Bir ölçeğin dörtte biri  
801 Muğallak - Muallak Ortada kalmak
802 Muhanet Muhtaç olunan kişi (Yaradan merde de namerdede muhanet etmesin)
803 Mukayet olma Koruma
804 Mutaç Muhtaç
805 Muzur Yaramaz
806 Münkür gelmek İnkar etmek
807 Müsürüf Savurgan
808 Müzevir İnatçı, arabozan
809 Naadan Hatır yıkan
810 Nacak Küçük balta 
811 Nafıt- Nofut Nohut
812 Nakıs Aksi
813 Namlı Tırpanla biçilen ve sıralı bir şekilde yerde yatan ekin desteleri
814 Nane Hata gibi bir şey veya hafif kusur veya şakaletin.
815 Navu bi tasamusamuva Bişimi va
816 Navu, neu Bişimi va
817 Neciyet Naciye
818 Neççen, Netçeng Ne yapacaksın.
819 Needecen Ne yapacaksın.
820 Neediyon Ne yapıyorsun
821 Nembeen Ben bilmiyorum
822 Neminazım Doğrusu -  işine gelmez (apdılla mıstava eyüdü şindi neminazım) - adama söyledik yapmadı neminazım.
823 Nesibetsüz Terbiyesiz
824 Neşolsa Nasılolsa
825 Neşşşt, Heşt  İneklere söylenir (heşt, neyş, geşgeş)
826 Nişabak İşaret
827 Nobal Vebal
828 Nodul Üngenderenin ucunda bulunan ucu sivri çivi
829 Nüzül Felç
830 O takkada O dakikada
831 Ocak Üfleyerek iyileştirdiğine inanılan kişilere verilen ad.
832 Ocak Bostanda sebze ekilen bölümler.
833 Ocaklık- ocak Şömine
834 Oğlanlık olma Havale geçirme
835 Ok atma Pay etme
836 Ok  Kağnı ile boyunuduruk arasındaki çatal ağaç
837 Oklaaç Oklava
838 Okutma Hocaya gitme
839 Oluk Çeşmeden akan suyun toplandığı yer.
840 Onaçça Düzgünce
841 Onarmak Dövmek
842 Onarmak Temizlemek (Gadun kelliyi onardınmı)
843 Onarmak Tamir etmek
844 Ondan keyli Ondan sonra
845 Ondurmak İyi yönde yardım
846 Onmaduk Sonradan görme
847 Onmak İyi duruma gelmek
848 Ooşalamak Ovalamak
849 Ordan aarı O taraftan
850 Ortancıl Büyüğün küçüğü
851 Osmannı Ağır, oturaklı,  hatırlı, kadınlar için söylenir.
852 Ossamanı İlkbahar
853 Oşkiş Köpeği kışkırtma, saldırtma sözü
854 Otumacı Misafir
855 Oturu düşme Kendi isteği ile kocaya kaçma
856 Ovakıtları O zaman
857 Oyulgama Yamayarak dikmek
858 Oyulgama Kabaca dikme
859 Ozamat O zaman
860 Öbek Saman veya ekin yığını
861 Öcüt, öncüt  Borç
862 Ödlek Korkak
863 Öfelek, efelek Geniş yapraklı bir bitki, heryerde olur
864 Öğülceme Kusacak gibi olmak
865 Öğürmek Hastalıktan dolayı ksuma durumu
866 Öğüt - öğütme Midesi alarak yeme.
867 Öleme Saklambaç
868 Öllüğün körü Tersleme sözü
869 Öndüügün Önceki gün
870 Öösger Rüzgar
871 Örüklü Doldurup taşırma
872 Össehet - Össahat - össeet Hemen
873 Öteki ev Yan oda, kışlık oda
874 Ötürmek İshal (genelikle hayvanlar için kullanılır )
875 Övüt Un öğütme
876 Övüt Öğüt vermek (nasihat etmek)
877 Özemek Katı yoğurdu su katıp kaşıkla karıştırmak
878 Pala  Kalın bez örtü
879 Pala  Gösterişli
880 Palta Balta
881 Pat Ani 
882 Patoz Harman makinası
883 Pavkırmak Köpek havlaması  - veya çok sinirli bağırma (pavkurma lan)
884 Pavluka Fabrika
885 Payanda Desteklemek amacıyla yanlardan dayanmış direk.
886 Pazı Bir bazlamalık hamur
887 Pelese Çöplük gibi yerler veya korkulabilecek yerler
888 Pelit Meşe palamudu
889 Pesende Başkasının emrine girmek, korunması altında olmak
890 Peşit Peşin
891 Peşkir Havlu
892 Pey Peşinat
893 Pırtı Kumaş
894 Pıs - pısmak Oturmak veya saklanmak
895 Pirşenbe Perşembe
896 Pörtletmek Göznü iyice açmak (gözünü pörtletme lan)
897 Pöyrek Böbrek
898 Pöyrek Beton Su borusu
899 Purç Ağaç üzerindeki asalak ot (ökse otu)
900 Pus Sis
901 Pür Gürgen dalı
902 Pürçek Dağınık Saç
903 Püsküüt Bisküvi
904 Ramuk, Yamuk Traktör Römorku
905 Ruf Ruh
906 Saar  Sağır
907 Saçı, saçu Düğünde takılan takı veya başka malzemeler
908 Sağmal Sağılan hayvanlar için kullanılır
909 Sal Gönder
910 Sal, sal tahtası Tabut  ( Böbeler salımdan dutmasın )
911 Salım Salgın hastalık
912 Salım Giderleri eşit paylaşım
913 Salım Ortak fayda sağlayacak bir iş içim para toplama
914 Salma Para toplama
915 Samallık Samanlık
916 Samut Sağır, dilsiz 
917 Sapaladı Şaşırdı
918 Saplı Kepçe
919 Sargın- sargun Dostluk
920 Savsalamak Telaşlanmak
921 Saya Avlunun çatısı
922 Saya Evlerin girişinde bulunan ve ana bölümlere geçişi sağlayan bölüm
923 Sayıntı Saygı
924 Sehet Saat
925 Seklem Yünden yapılmış çuval
926 Seme Sersem, şaşkın
927 Seme Uyku yeni kalkmış hal.
928 Sergen Raf
929 Sergengezen Fare
930 Sergü Yıkanmış tahılları kurutmak için kilim, hasır gibi örtülerin üzerine serilmesi işlemi
931 Seydamet Seyyit Ahmet
932 Seyin Hüseyin
933 Seyirtmek Koşmak
934 Seyricek Düşmek Bozulmaya yüz tutan etin kurtlanmadan önce üzerindeki sinek yumurtaları
935 Seytanım Seyyit hanım
936 Sıracalı Yaramaz
937 Sıyır Sığır            
938 Sıyır sıyır Yılanın otların arasındaki sesi gibi.
939 Sıyırmak - sıyır Tabak veya tencerinin dibini ekmeklemek veya bannaklamak.
940 Sıyruk Deli gibi bir şey.
941 Silme Doldurma
942 Sin sin Hıdırellez veya düğünlerde ateşten atlama
943 Sini Tepsi
944 Sinmek Yağmurdan garalatıya kaçmak
945 Sinmek Elbiselerin koku emmesi (anuu üsdüne duman sinmiş)
946 Sinmek Saklanmak
947 Sirke Bit veya kene yavrusu
948 Sirke Bildiğimiz zalata veyahutda turşuya gonulu
949 Siymek İşemek
950 Soğuk guyu Lastik ayakkabı
951 Somun Ekmek
952 Sorak Ekmek ve şekerin ağızda çiğnenip tülbentte küçük çocuğa  emzik niyetine verilmesi.
953 Sordu Emdi, bitirdi
954 Sormak Hepsini bitirmek
955 Sorutma Şaşkın bakma , dinelme
956 Söbe (Söbe suratlı) Oval
957 Sömürme Kemiğin iliğini emme gibi.
958 Su kavletmek Herhangi bir yerin çarpma veya ezilme sonucu su toplaması
959 Sumsuk Yumruk,
960 Sundurmak Vermek. Gizlice vermek
961 Suruk, Sırık Hayvan arabalarıyla tahıl taşınırken, dengeyı sağlamak için kullanılan uzunca ağaç
962 Susa Yol
963 Suvan, soan - sovan Soğan
964 Suya bakıtma Hocaya gitme
965 Südüyutma Yoğurt mayalama
966 Sülüüketmek Her şeye tenezzül etmek.
967 Sümsük uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
968 Sürgüç Bulasik yikamaya yarayan bez parçasi.
969 Süsmek-süsüşme-süs-süsdü Toklu, Teke, dana veya öküzlerin buynuzları ile dövüşmesi. (yörüngla öküz bebiyi süs'dü)
970 Süt çalma - yovurt çalma Yoğurt mayalama
971 Süydük Sidik
972 Süzek Ağaç süt süzgeci
973 Şabapçı Yağcı - yalaka
974 Şak Şak Tespih
975 Şak  Bölünen eşit parçadan birisi
976 Şakkıdak Birdenbire
977 Şalaman Yüze gülüp arkadan atan
978 Şallak Yalaka, dönek veyahut yağcı
979 Şapırtdak Hemen
980 Şaplak Bir çeşit sacda pişirilen yağlı ekmek
981 Şaplak - Şamar Tokat 
982 Şarpın- Şarpun Eşarp
983 Şavgu Yayılan ışık
984 Şavgu Şevki
985 Şayaklamak Aranmak
986 Şebit Yufkanın saçta pişmiş hali
987 Şerii tahtan varsa Dinin imanın varsa
988 Şıklak Bir yerin su toplaması (du bahıyın elin şıklak olmuş
989 Şimşak Şimşek
990 Şipirtdek Hızlıca
991 Şirret Geçimsiz 
992 Şişek Büyük kuzu
993 Şüyle büyle yapma Şöyle böyle
994 Ta deyhora İşaret etmek
995 Taa Daha
996 Taavit Tevfik (gara tavitgil)
997 Tafra Gurur
998 Talla Tarla
999 Tavsımak İyileşmek
1000 Tavsımak Kurumaya yüz tutmak
1001 Tayır Tahir
1002 Tayır tayır Bir şeyi sürüklemek veya kesmek
1003 Taytı Birinin peşine takılan, peşinden gelen
1004 Tebelleş olmak Olmadık yere başkası ile kötülük için uğraşmak
1005 Tecelli Kader
1006 Teh Tüh, yazık
1007 Tekavit - Tekavüt Emekli
1008 Tekne Hamur yoğurulan tahta
1009 Tekne çamı Asırlık Çam Ağacı
1010 Telbüz Aceleci
1011 Telek Kanat
1012 Teltük Sakar, El becerisi iyi olmayan, her şeyi elinden düşüren, kırıp, döken
1013 Temek Ahırdan havan gübresinin atıldığı küçük pencere
1014 Temin- Demin Az önce
1015 Temşüt Sahur
1016 Tengellek Tekerlek, yovallak
1017 Tengil Mengil Tepe takla yuvarlanmak
1018 Tepsirmek Kurumak
1019 Tevatür Abartılı
1020 Tez Çabuk
1021 Tıkırdak - Tıkuruk Koyunun boynuna takılan küçük çan
1022 Tıngırdak - tıkıruk Hayvanların boynuna bağlanan büyük zil
1023 Tırkız, tırgız, tırhuz Kapı arkasına konulan direcen
1024 Tırsmak Korkmak
1025 Tıska Zayıf
1026 Tirit Burundan akan sıvı
1027 Tirit Bir çeşit yemek
1028 Tiyniyet Mizaç, maya
1029 Toğturadil Doktor adil
1030 Tohtur, dokdur, toğtur. Doktor
1031 Tokaç Çamaşır ve yün yıkamaya yarayan ağaç alet.
1032 Toklu Koç
1033 Tokya Terlik
1034 Tomafil, tomofil Otomobil
1035 Tomatis Domates
1036 Tomatis Domates
1037 Tombalak, dombalak Şişman
1038 Tonga - Tongı Tuzak, kapan, oyuna gelmek (tongıya düşdüm)
1039 Tongra, Tonra Kir
1040 Toplayıcı Dilenci
1041 Tosur Tosur Kızgın bir şekilde burnundan nefes alma verme
1042 Tosurdaklı Ters adam
1043 Törsengi Ters adam
1044 Tuluk Peynir küpü
1045 Tuluk Tulum
1046 Tuman - Pantul Pantolon
1047 Turfan - tufran Yayık 
1048 Turpan Tırpan
1049 Tutacak Sıcak kabı tutma bezi
1050 Tutak Tencere tava tutmaya yarayan bez
1051 Tutam Avuca sığan
1052 Tünek Tavuk kümesi
1053 Tüytük Tiftik
1054 Uğraşma Kızdırma
1055 Uğraşma Meşgale
1056 Uğunmak Sızlanmak, bir yerin ağrıyıp sızlanılması
1057 Upruk İbrik
1058 Usdun - Ustun Tavan
1059 Usdurup Uygun
1060 Uşak Çocuk ( bizim uşakla bu sene güze gelmedi)
1061 Ut, utlanmak Utanma
1062 Uvvuç ,  Uuuuç  Üşüdüm
1063 Uylaşduma Aralarını bulmak.
1064 Ücüra Kuytu- Kimsenin gitmediği yer 
1065 Üç etek Yöresel kıyafet
1066 Üfer olmak Hastanın titremesi (Uvvuç üfer oluyon üsdümörtün donuyon)
1067 Üflük Islık
1068 Üğünmek Acı içinde gıvranma
1069 Ümüğü garimcelenmek Boğazına birşeylerin düğümlenmesi veya çok bağırmak. (la böbe saa ünniye ünniye ümüüm garimcedi )
1070 Ümük Gırtlak
1071 Üngendere İnce uzun değnek (öküzlere kullanılır)
1072 Üren -ürdü - ürmek Ulumak, Havlamak . Zaar (köpek) zabaa gada ürdüye la uyutmadı.
1073 Ürfet Rafet
1074 Ürün Süt ve süt ürünleri
1075 Üsdaçuk Kamyon,  kamyonet
1076 Ütmek Oyunda kazanmak
1077 Üvütlemek Ayırmak seçmek
1078 Üzülmek, üzdüme Kopacak hale gelmek (bannamı paltıya üzdürüvedüydümüne)
1079 Va mı? Var mı?
1080 Varıyon Geliyorum
1081 Ve Ver
1082 Velespit Bisiklet
1083 Veram Verem
1084 Verane Kullanılmayan bakımsız yapı.
1085 Vıngıdı, Çalgı
1086 Vızırdamak Kendi kendine konuşmak
1087 Vızırtdak Aniden
1088 Yalak Hayvanların sıvı yiyecekleri yedikleri içi oyulmuş taş veya ağaç.
1089 Yalamuk Çam ağacının kabuğunun alt yenilen kısmı
1090 Yalapdak - yalapbıdak Çabucak bitirme
1091 Yalapşak Acele veya yalandan
1092 Yaldır Yaldır - yıldır yıldır Temiz su
1093 Yama Yokuş
1094 Yama Ek 
1095 Yanaz Yaramaz, geçimsiz 
1096 Yangabuz İnsani yönü zayıf, insanlarla kolay ilişki kuramayan, geçimsiz
1097 Yangun - Yangınlık Aşık olma
1098 Yanıllı Sırt
1099 Yanşımak, Yağşamak Konuşmak, dertlenmek
1100 Yantaşı Ocaklığın iki kenarındaki taşlar
1101 Yantiri Akıllı, uyanık, kurnaz
1102 Yarışma Koşmak
1103 Yarpuz Dere kenarında yetişen naneye benzer bir  bitki. 
1104 Yarsımak İmrenmek, özenmek, beğenmek
1105 Yaruk davul Şişman
1106 Yaslaaç Hamur açılan yassı tahta 
1107 Yaslağaç Üzerinde hamur açılan kısa ayaklı masa biçimli araç.
1108 Yaslı Yassı
1109 Yaşmak Yemeni ile yüzünü kapatma
1110 Yavsu Bit veya kene yavrusu
1111 Yayak Yürüyerek
1112 Yaylık Otlak, 
1113 Yaymak Otlatma
1114 Yaymak Ekmek yapmak, yufka ekmek açmak
1115 Yaynukturma Yerinden etme, (yayvrulu bir guşyuvasına elini sokarsan anası bitaa gelmez)
1116 Yayuk Yoğurtlardan yağ ile ayranı ayrıştırmaya yarayan tahtadan yapılmış tahmini bir metre yüksekliğinde yuvarlak araç.
1117 Yazı Büyük çayırlık, 
1118 Yazlık Evin misafir odası
1119 Yazmak   Bazlama hamurunu yaslağaçta hazırlayıp bekletmek
1120 Yence, yencelmek Hafif, hafiflemek
1121 Yeşilgan Yeşil kertenkele
1122 Yılar, yular Hayvanın başına geçirilerek çekilen urgan
1123 Yıldır Yıldır Fazla sulu yemek
1124 Yıldır Yıldır Temiz su
1125 Yılgun - yılgın Bıkmak
1126 Yılma Bıkma
1127 Yırmık. Yırmuk Yumruk,
1128 Yıvın Ot veya sap yığını
1129 Yıvma Yığma 
1130 Yoğka, yoğha İnce
1131 Yovallak Yuvarlak
1132 Yulanug dolabı Yıkanma Yeri 
1133 Yumak, yunmak Yıkamak, yıkanmak
1134 Yuntu Bulaşık suyu
1135 Yunurmak Yoğurmak
1136 Yüklü  Hamile       
1137 Yüklük Yatak ve yorganların yığıldığı yer.
1138 Yüksünmek Çekememek
1139 Yülütmek Traş etmek
1140 Zaar Köpek
1141 Zabısı Sahibi
1142 Zağmak Yılan gibi sessizce 
1143 Zahra Hayvan yiyeceği. Saman, yem, ot. Zahire.
1144 Zalatalık Salatalık
1145 Zaldırakkı Dağınık Hakkı
1146 Zaldur zuldur Dağınık
1147 Zalha Zeliha
1148 Zangıdı zungudu Çalgılı türkülü ortam - gürültü
1149 Zati Zaten
1150 Zeklenmek, zevklenmek Dalga geçmek
1151 Zellet - zelletli Lezzet - lezzetli
1152 Zere -zeere diyom bende Belli ki (zira) - belliydi
1153 Zeregada Küçük- Minik
1154 Zerzavat Sebze meyve
1155 Zevda - Zevdalanmak Aşık, Sevdalanmak
1156 Zevle - zevli Boyunduruktan öküzün çıkmaması için deliklere sokulan sopa.
1157 Zevli Öküzlerin boynuna takılan ve kağnı çekmeye yarayan uzun ağaç
1158 Zevzek zevzek Boş yere
1159 Zıbarmak Zorla uyumak
1160 Zıkkımın peki, hasbanın peki Kızınca söylenir. Boğazda takılıp kalacak şey.
1161 Zıngıldamak Yerinden oynamak, Sallanmak
1162 Zırtapoz Söz dinlemez kimse
1163 Zırtlan Çok hareketli kişiler için biraz kızmaklı söylenir. (La şu bebiye bak aynı zırtlan gibi birşey. )
1164 Zıtkı sıyrılmak İlişkiyi alakayı kesmek
1165 Zıva, zıvama Sıva, sıvama
1166 Zızdırmak - sızdurmak Kuyruk yağını eritip yağını çıkarmak.
1167 Zibidi Başına buyruk, parasız, 
1168 Zibidi Sevdiği birinin çocuğuna söylenir. Di
1169 Zilif Öne dökülen saç
1170 Ziv ziv Boğayı ineğe salmak
1171 Zivmek Sessizce
1172 Zoba Soba
1173 Zoldur zoldur Sallana sallana
1174 Zortlatma Zorlattırma.    Eyibi daşı galduruken zortlatdudum. 
1175 Zottirik, zartlak, zırtlan Hareketsiz duramamak, sürekli hareket etmek
1176 Zöldür - Zaldır Uzun boylu
1177 Zunna Zurna,